LỊCH TRÌNH     

NGÀY K/H

HK

GIÁ(VNĐ)

ĐẶT TOUR

TOURS ĐÔNG NAM Á  

SINGAPORE - SENTOSA 4 NGÀY 

24/11

SQMI

12.520.000

BOOK

SINGAPORE - MALAYSIA 6 NGÀY 

15/11

VN

12.740.000

BOOK

BANGKOK – SAFARI - PATTAYA 5 NGÀY 

10/11

VN

6.800.000

BOOK

BALI - SINGAPORE 5 NGÀY 

29/12

SQ

22.370.000

BOOK

SINGAPORE - SENTOSA 4 NGÀY 

22,29/12

SQMI

13.410.000

BOOK

SINGAPORE - SENTOSA 4 NGÀY 

30,31/12

SQSQ

13.410.000

BOOK

SINGAPORE - SENTOSA 4 NGÀY 

30/12

VN

14.760.000

BOOK

MALAYSIA - SINGAPORE 6 NGÀY 

30/12

VN

15.200.000

BOOK

BANGKOK – SAFARI - PATTAYA 4 NGÀY 

30/12

DD

8.930.000

BOOK

MYANMAR 4 NGÀY 

30/12

VN

12.970.000

BOOK

 

 

 

 

 

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA 6 NGÀY 

13/01

VN

12.970.000

BOOK

BALI - SINGAPORE 5 NGÀY 

MÙNG 2

SQ

22.370.000

BOOK

SINGAPORE - SENTOSA 4 NGÀY 

MÙNG 3

SQMI

14.760.000

BOOK

SINGAPORE - SENTOSA 4 NGÀY 

MÙNG 2,5

SQSQ

14.760.000

BOOK

SINGAPORE - MALAYSIA 6 NGÀY 

MÙNG 4,5

VN

17.220.000

BOOK

BANGKOK – SAFARI - PATTAYA 4 NGÀY 

MÙNG 2

DD

10.050.000

BOOK

BANGKOK – SAFARI - PATTAYA 5 NGÀY 

MÙNG 3

DD

10.410.000

BOOK

TOURS TRUNG QUỐC - HỒNG KONG 

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6 NGAY 

25/11
09/12

Ô TÔ

9.590.000

BOOK

HONGKONG - DISNEYLAND 4 NGÀY 

19/11

VN

14.090.000

BOOK

THUONG HAI - TO CHAU - HANG CHAU - BAC KINH 7 NGAY tàu thường 

03,17/11

VN

14.530.000

BOOK

THUONG HAI - HANG CHAU - TO CHAU - BAC KINH 7 NGAY tàu thường 
 

29/12

VN

15.430.000

BOOK

HONGKONG - DISNEYLAND 4 NGÀY 

24/12
31/12

VN

17.000.000
17.890.000

BOOK

HONGKONG - DISNEYLAND 4 NGÀY 

MÙNG 3,6

VN

19.460.000

BOOK

THUONG HAI - BAC KINH 7 NGAY tàu cao tốc
 

MÙNG 3

VN

16.770.000

BOOK

THUONG HAI - HANG CHAU - TO CHAU - BAC KINH 7 NGAY tàu cao tốc 
 

MÙNG 2

VN

18.340.000

BOOK

TOURS ĐÔNG BẮC Á 

SEOUL - EVERLAND - NAMI 5 NGÀY 

19/11

JJ

11.900.000

BOOK

NAGOYA - TOKYO 6 NGÀY 

17/11

VN

37.900.000

BOOK

SEOUL - EVERLAND - NAMI 5 NGÀY 

29,30/12

ZE

14.900.000

BOOK

TOURS UAE - ÂU - MỸ - ÚC - ẤN  - PHI 

DUBAI - SAFARI - ABUDHABI 6 NGÀY 

02/12

EK

26.900.000

BOOK

DUBAI - SAFARI - ABUDHABI 6 NGÀY 

30/12

EK

33.900.000

BOOK

DUBAI - SAFARI - ABUDHABI 6 NGÀY 

MÙNG 2,3

TG

35.900.000

BOOK

DUBAI - SAFARI - ABUDHABI 6 NGÀY 

MÙNG 4

EK

35.900.000

BOOK

MALDIVES 5 NGÀY 

MÙNG 2

SQ

37.900.000

BOOK

PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC 9 NGÀY 

 

VN

.000

BOOK

PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC - Ý 11 NGÀY 
 

 

SQ

.000

BOOK

NEWYORK PHILADELPHIA -  WASHINGTON DC - LOS ANGELES - LAS VEGAS 10 NGÀY 


 

BR


.000

BOOK

BỜ ĐÔNG: NEWYORK PHILADELPHIA -  WASHINGTON DC - 6 NGÀY 

 

BR

59.900.000

BOOK

BỜ TÂY: LOS ANGELES - LAS VEGAS 6 NGÀY

 

BR

54.900.000

BOOK

UC: SYDNEY - CANBERRA - MELBOUNRNE 7 NGÀY 

16,28/12

VN

62.900.000

BOOK

NEWZEALAND 6 NGÀY 
 

 

VN

.000

BOOK

UC - NEWZEALAND 9 NGÀY

25/12

VN

77.500.000

BOOK

                                        TOUR NỘI ĐỊA  

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ 4 NGÀY 


 

BL
VN

.000

BOOK