HCM - Hà Giang - Đồng Văn - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Bắc Kạn - Hồ Ba Bể 5N4Đ, VMB Bamboo Airways + KS 3*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Miền Bắc | Hà Giang | Cao Bằng
Địa danh: Thác Bản Giốc | Đồng Văn
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 7 hàng tuần
Giá 1 khách
7,990,000 đ
HCM - Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc 5N4Đ + Bay VN Airlines
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Miền Bắc | Hà Giang | Cao Bằng
Địa danh: Hang Pác Bó | Suối Lê Nin | Thác Bản Giốc | Thung lũng Sủng Là | Đồng Văn
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 22/07; 29/07; 05/08; 12/08; 19/08; 26/08
Giá 1 khách
7,190,000 đ
Đà Nẵng - Hà Nội - Cao Bằng - Hà Giang 4N3Đ, Bay Vietnam Airlines
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Đà Nẵng
Điểm đến: Hà Giang | Cao Bằng
Địa danh: Đồng Văn | Hang Pác Bó
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 24/8/2023
Giá 1 khách
6,599,000 đ
Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể 5N4Đ
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Hà Giang | Cao Bằng
Địa danh: Hồ Ba Bể | Suối Lê Nin | Thác Bản Giốc | Thung lũng Sủng Là | Đồng Văn
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 hàng tuần
Giá 1 khách
5,190,000 đ
Hà Nội - Hà Giang - Cao Nguyên Đá - Pác Bó - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao 4N3Đ
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Hà Giang | Cao Bằng
Địa danh: Thác Bản Giốc | Thung lũng Sủng Là
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: Thứ 4 hàng tuần
Giá 1 khách
4,750,000 đ
Hà Nội - Hà Giang - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn  3 Ngày 2 Đêm
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Hà Giang
Địa danh: Thung lũng Sủng Là | Đồng Văn
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
2,290,000 đ
Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Mã Pí Lèng - Dinh Nhà Vương
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Hà Giang
Địa danh: 0
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 Hàng Tuần
Giá 1 khách
2,690,000 đ
Huế - Hà Nội - Hà Giang - Cao Nguyên Đá Đồng Văn 3N2Đ
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Hà Giang
Địa danh: Mèo Vạc | Thung lũng Sủng Là | Đồng Văn
Thời gian: 3 Ngày
Ghi chú: Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
2,350,000 đ
Xem thêm

Tour Hà Giang

BÀI VIẾT VỀ Tour Hà Giang