HCM - Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Thụy Sỹ 9N8Đ, Bay Vietnam Airlines + KS 4*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Châu Âu | Bỉ | Hà Lan | Pháp | Thụy Sĩ | Đức
Địa danh: Colmar | Frankfurt | Paris | Zurich
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 25/10; 08,15/11/2023
Giá 1 khách
55,990,000 đ
HCM - Pháp - Ý - Thụy Sĩ - Vatican 10N9Đ, Bay Air China + KS 4*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Châu Âu | Pháp | Thụy Sĩ | Ý
Địa danh: Lucerne | Paris | Pháp | Zurich
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 14/09; 19, 26/10; 11, 25/11; 07, 23, 30/12/2023
Giá 1 khách
49,990,000 đ
HCM - Đức - Pháp - Thụy Sĩ 9N8Đ, Bay Bamboo Airways + KS 4*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Châu Âu | Pháp | Thụy Sĩ
Địa danh: Paris
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 07, 21/09; 12/10; 16/11; 07/12/2023
Giá 1 khách
55,990,000 đ
HCM - Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Thụy Sỹ 9N8Đ, Bay Bamboo Airlines + KS 4*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Bỉ | Hà Lan | Pháp | Thụy Sĩ | Đức
Địa danh: Amsterdam | Brussels | Colmar | Frankfurt | Lille | Lucerne | Nancy | Paris | Stuttgart | Zurich
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 31/08; 07, 14, 21/09; 05, 19/10; 02, 23/11
Giá 1 khách
55,990,000 đ
Đà Nẵng - Hà Nội - Đức - Luxembourg - Pháp - Thụy Sĩ 9N8Đ, Bay BamBoo Airways tiết kiệm, ưu đãi
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Đà Nẵng
Điểm đến: Luxembourg | Pháp | Thụy Sĩ | Đức
Địa danh: Pháp | Zurich
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 12,26/5; 9,30/6; 14,21/7; 18/8/2023
Giá 1 khách
66,900,000 đ
Hà Nội - Đức - Luxembourg - Pháp - Thụy Sĩ 9N8D - Bay QH
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Luxembourg | Pháp | Thụy Sĩ
Địa danh: Pháp | Đức
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 14,21/7; 18/8/2023
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Tour du lịch châu Âu 12 Ngày: Đà Nẵng - Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican - Monaco 12N11D, Bay Turkish Airlines
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Đà Nẵng
Điểm đến: Pháp | Thụy Sĩ
Địa danh: 0
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 28/05; 11/06; 02, 09/07/2023
Giá 1 khách
79,900,000 đ
Đà Nẵng - Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Áo 11N10Đ, Bay Turkish Airlines
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Đà Nẵng
Điểm đến: Pháp | Thụy Sĩ
Địa danh: Áo | Pháp
Thời gian: 11 Ngày
Ghi chú: 1,15,29/6; 13/7/2023
Giá 1 khách
77,900,000 đ
Xem thêm

Tour Thụy Sĩ

BÀI VIẾT VỀ Tour Thụy Sĩ