Hà Nội - Hoa Kỳ  - Canada 16N15Đ Bay Eva Air 5*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Mỹ | Canada
Địa danh: New York | Washington DC | Philadealphia | Montreal | Ottawa | Toronto
Thời gian: 16 Ngày
Ghi chú: 25/09/2023
Giá 1 khách
162,900,000 đ
Hà Nội - Liên Tuyến Đông Tây Canada 11N10Đ Bay Eva Air
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Canada
Địa danh: Ottawa | Toronto
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 21/10/2023
Giá 1 khách
99,800,000 đ
Hà Nội - Canada - Cuba 15N14Đ Bay Eva Airline + Khách Sạn 4*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Canada
Địa danh: 0
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 29/5, 30/6, 25/7, 28/8/2023
Giá 1 khách
165,900,000 đ
Xem thêm

Tour Canada

BÀI VIẾT VỀ Tour Canada