Hà Nội - Hoa Kỳ  - Canada 16N15Đ Bay Eva Air 5*
Tour Kích Cầu
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Canada | Mỹ
Địa danh: New York | Washington DC | Philadealphia | Montreal | Ottawa | Toronto
Thời gian: 16 Ngày
Ghi chú: 25/09/2024
Giá 1 khách
162,900,000 đ
Hà Nội - Liên Tuyến Hoa Kỳ - Mexico - Cuba 16N15Đ Bay Eva Air 5*
Tour Kích Cầu
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Mỹ
Địa danh: New York | Washington DC | Las Vegas | Los Angeles | Cancu | Havana
Thời gian: 16 Ngày
Ghi chú: 08/10/2024
Giá 1 khách
169,900,000 đ
Hà Nội - Liên Tuyến Đông Tây Hoa Kỳ 12 Ngày Bay Eva Airlines 5*
Tour Kích Cầu
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Mỹ
Địa danh: Tour liên tuyến Đông - Tây
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 28/9; 19/10/2024
Giá 1 khách
99,800,000 đ
Hà Nội - Hawaii - Honolulu - Polynesian Cultural Center - North Shore 6N5Đ, Bay Korean Air 5* + KS 4*
Tour Kích Cầu
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Mỹ
Địa danh: Hawaii
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 12/10/2024
Giá 1 khách
75,900,000 đ
LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY 10N9Đ: Đà Nẵng - Hà Nội - New York - Philadelphia - Washington D.C - Las Vegas - Los Angeles - Grand Canyon - San Diego  Bay Ev
Tour Kích Cầu
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Đà Nẵng
Điểm đến: Mỹ
Địa danh: 0
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 3/6; 7/7; 10/8, 14/9 /2024
Giá 1 khách
84,900,000 đ
Hà Nội - Liên Tuyến Đông Tây Hoa Kỳ 10 Ngày Bay Eva Airlines 5*
Tour Kích Cầu
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Mỹ
Địa danh: New York | Washington DC | Las Vegas | San Diego
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 16/9; 8,22,29/10; 16/11/2024
Giá 1 khách
85,900,000 đ
HCM - New York - Philadelphia - Washington D.C - Los Angeles - San Diego - Uss Midway - Las Vegas 10N9Đ Bay Korean Airlines 5*
Tour Kích Cầu
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Mỹ
Địa danh: New York | Washington DC | Philadealphia | Las Vegas | Tour liên tuyến Đông - Tây
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 9/7, 8/8
Giá 1 khách
88,900,000 đ
HCM - Liên Tuyến Đông Tây Hoa Kỳ Mùa Thu 10N9Đ, Bay Eva Air 5* + KS 3,4*
Tour Kích Cầu
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Mỹ
Địa danh: New York | Philadealphia | Las Vegas | Los Angeles
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 22/10; 16/11/2024
Giá 1 khách
85,900,000 đ
Xem thêm

Tour Du lịch Châu Mỹ

BÀI VIẾT VỀ Tour Du lịch Châu Mỹ