HCM - Delhi - Srinagar - Sonamarg - Pahalgam - Arga 7N6Đ, Bay Vietjet Air + KS 5*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh: Agra | Delhi
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 31/05; 14, 28/06; 12, 26/07; 16, 30/08; 13, 27/09/2023
Giá 1 khách
29,980,000 đ
HCM - New Delhi - Agra - Jaipur 5N4Đ Bay Vietjet
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh: 0
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Liên hệ
Giá 1 khách
19,500,000 đ
Dịch vụ làm visa Ấn Độ
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Tour ngắn tại điểm
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh: 0
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú:
Giá 1 khách
3,248,000 đ
Nha Trang - HCM - Ấn Độ - Nepal 10N9Đ, VMB + KS 3,4*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Nha Trang
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh: Nepal
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: Hàng Tháng
Giá 1 khách
34,990,000 đ
Cần Thơ - Delhi - Bodhgaya - Varanasi - Kushinagar - Lumbini - Arga - Taj Mahal 10N
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Cần Thơ
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh: Delhi | Agra | Jaipur
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: Hàng tháng năm 2020
Giá 1 khách
34,500,000 đ
Nha Trang - HCM - Ấn Độ - Delhi - Agra - Jaipur 5N4Đ, Bay Vietjet Air + KS 5*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Nha Trang
Điểm đến: Ấn Độ
Địa danh: Agra | Delhi | Jaipur
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 11, 18/03/2020
Giá 1 khách
19,490,000 đ
Xem thêm

Tour Ấn Độ

BÀI VIẾT VỀ Tour Ấn Độ