HCM - Pháp - Ý - Thụy Sĩ - Vatican 10N9Đ, Bay Air China + KS 4*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Châu Âu | Pháp | Thụy Sĩ | Ý
Địa danh: Lucerne | Paris | Pháp | Zurich
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 14/09; 19, 26/10; 11, 25/11; 07, 23, 30/12/2023
Giá 1 khách
49,990,000 đ
Hà Nội - Ý - Hy Lạp 10N9Đ Bay Qatar Airlines 5*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Hy Lạp | Ý
Địa danh: Hy Lạp
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 23/06; 7,21/07; 4/08; 1/09/2023
Giá 1 khách
89,900,000 đ
Đà Nẵng - Hà Nội - Đức - Séc - Hungary - Áo - Ý - Thụy Sỹ - Pháp 15N14Đ, Bay VietNam Airlines tiết kiệm, ưu đãi
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Đà Nẵng
Điểm đến: Pháp | Thụy Sĩ | Ý | Đức
Địa danh: Áo
Thời gian: 15 Ngày
Ghi chú: 21/6; 19/7; 16/8/2023
Giá 1 khách
85,900,000 đ
Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ  - Ý - Vatican 10N9Đ Qatar Airways 5*
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Pháp | Thụy Sĩ | Ý
Địa danh: Pháp | Zurich
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 27/8; 22/9; 6/10; 3/11/2023; 8/2/2024 ( 29 Tết); 11/2/2024 (Mùng 2 Tết)
Giá 1 khách
70,900,000 đ
Hà Nội - Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Áo - Đức 11N10Đ Bay Vietnam Airlines
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Pháp | Thụy Sĩ | Ý | Đức
Địa danh: Pháp
Thời gian: 11 Ngày
Ghi chú: 29/6 ; 09/7 ; 20/7 ; 09/8/2023
Giá 1 khách
68,900,000 đ
Hà Nội - Tây Ban Nha - Pháp - Monaco - Ý 10N9Đ Bay QR
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Ý | Pháp
Địa danh: Tây Ban Nha | Pháp
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 23/06; 28/07; 25/08; 22/09; 20/10/2023
Giá 1 khách
75,900,000 đ
Xem thêm

Tour Ý

BÀI VIẾT VỀ Tour Ý