DU LỊCH HÀ NỘI – HẠ LONG -TUẦN CHÂU- YÊN TỬ- HÀ NỘI (3N/2Đ)
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quảng Ninh
Địa danh:
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,250,000 đ
DU LỊCH HÀ NỘI- HẠ LONG-CÁT BÀ (3N/2Đ)
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Quảng Ninh
Địa danh:
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,290,000 đ
DU LỊCH SAPA-CÁT CÁT-HÀM RỒNG (2N/3Đ)
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Sapa
Địa danh:
Thời gian: 2 ngày 3 đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,599,000 đ
DU LỊCH SAPA- CÁT CÁT – HÀM RỒNG – HÀ KHẨU (2N/3Đ)
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Sapa
Địa danh:
Thời gian: 2 ngày 3 đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,999,000 đ
DU LỊCH SAPA-CÁT CÁT-HÀM RỒNG-HÀ KHẨU (3Đ/2N))
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hà Nội
Điểm đến: Sapa
Địa danh:
Thời gian: 3 ngày 4 đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,650,000 đ
DU LỊCH SAPA-HÀ NỘI TỪ T.P.HỒ CHÍ MINH (5N/4Đ)
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Sapa
Địa danh:
Thời gian: 5 ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
2,990,000 đ
DU LỊCH HÀ NỘI - HẠ LONG (2N/1Đ)
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quảng Ninh
Địa danh:
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,990,000 đ
DU LỊCH HÀ NỘI-HẠ LONG-CÁT BÀ (4N/3Đ)
TOUR BÁN CHẠY
Loại hình: Tour đường bay
Điểm đi: Từ Hồ Chí Minh
Điểm đến: Quảng Ninh
Địa danh:
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
3,750,000 đ
Xem thêm

Tour Miền Bắc

BÀI VIẾT VỀ Tour Miền Bắc